O zábave, kultúre a športe v regióne

 

Zábava:
 

     ARCADE BAR - Nám. SNP 5 (pasáž), Banská Bystrica
     www.discoarcade.sk
     DELFÍN - Cesta na štadión 30, Banská Bystrica
     LEVEL 12 - Nám. SNP 12, Banská Bystrica
     www.level12.sk
     NAUTILUS PUB - Skuteckého 3, Banská Bystrica
     OMEGA - Nám. SNP 6, Banská Bystrica
     PALERMO - Sládkovičova 7, Banská Bystrica
     PIANO BAR - Nám. SNP 2, Banská Bystrica
 

Kultúra:


     kino URPÍN - Jána Cikkera 5, Banská Bystrica
     www.continental-film.sk
     kino KORZO - Nám. Slobody 3, Banská Bystrica
     www.istropoliscinema.sk
     BÁBKOVE DIVADLO NA RÁZCESTí - Skuteckého 14, Banská Bystrica
     ŠTÚDIO TANCA - Nám.Slobody 3, Banská Bystrica
     www.studiotanca.sk
     DIVADLO Z PASÁŽE - Horná Strieborná 25, Banská Bystrica
     www.divadlozpasaze.sk
     POŠTOVÉ MÚZEUM - Partizánska cesta 9, Banská Bystrica
     www.posta.sk
     LITERÁRNE A HUDOBNÉ MÚZEUM PRI ŠVK - Lazovná 9, Banská 
     Bystrica
     STREDOSLOV. MÚZEUM - THURZOV DOM - Nám. SNP, Banská Bystrica
     www.stredoslovenske.muzeum.sk
     STREDOSLOV. MÚZEUM - TIHANYIOVSKÝ KAŠTIEL - Radvanská 27,
     Banská Bystrica
     MÚZEUM - PAMäTNÍK SNP - Kapitulská 23, Banská Bystrica
     www.muzeumsnp.sk

     GALÉRIA ART & ANTIK MAGNAT - Lazovná 3, Banská Bystrica
     ŠTÁTNA GALÉRIA - Dolná 8, Banská Bystrica
     GALÉRIA TEO - Národná 6, Banská Bystrica
     GALÉRIA/PREDAJŇA BB-ART - Horná Strieborná 12, Banská Bystrica
     ŠTÁTNA OPERA - Národná 11, Banská Bystrica
     www.stateopera.sk
     DOM KULTÚRY - Nám. Slobody 3, Banská Bystrica
     www.domkultury.sk
     STREDOSLOVENSKÉ OSVETOVÉ STREDISKO - Dolná 35, Banská  
     Bystrica
     www.slovanet.sk/sosbb/
 

Šport:


     GALAXY BOWLING - Nám. Ľ. Štúra 2, Banská Bystrica
     www.galaxybowling.sk
     Plážové kúpalisko Štiavničky, Banská Bystrica
     PLAVÁREŇ Na Štiavničkách, Banská Bystrica
     VEKA AEROBIC CENTRUM, Starohorská 72, Banská Bystrica
     web.stonline.sk/veka
     FITSTUDIO HIT - Nám. Š. Moyzesa 12, Banská Bystrica
     KLUB SQUASH 2000 - Zvolenská cesta 37, Banská Bystrica
     MEGAGYM - Nám. Ľ. Štúra 2, Banská Bystrica
     www.europafc.sk
     BILIARD CLUB - Nám. Ľ. Štúra 11, Banská Bystrica
     HOTEL DIXON - Squash, tenis, Švermova 32, Banská Bystrica
     SELCE-ČACHOVO LYŽIARSKE STREDISKO - Selčianska dolina 598
     976  11 Selce
     www.selce-cachovo.sk
     MEDVEDICA LYŽIARSKE STREDISKO - Malachov, Banská Bystrica
     DONOVALY LYŽIARSKE STREDISKO - Donovaly
     www.parksnow.sk